HK Koret Aalborg

Hvem er vi?

HK-Koret startede i 1976 efter initiativ fra HK-Afdelingen i Aalborg.

Korets formål er at samle og uddanne interesserde sangere i Aalborg og omegn i flerstemmig sang.

At virke til gavn og godtgørelse for korets medlemmer

At virke til udbredelse af korsang, herunder arbejdersange gennem optræden ved forskellige arrangementer.

Koret skal til stadighed udvikle og højne standarden i dets repertoire og gennem sin aktivitet og medvirken i musikalske arrangementer opnå anerkendelse og position i Aalborgs musikalske liv. 

Korets dirigent sørger for at kvaliteten i koret er optimalt, hvilket ved to internationale stævner, senest i år 2000, har   givet bedømmelser til guldmedaljer

HK-koret er under MOF Musisk Oplysnings Forbund, og er medlem af DASOM , som er Dansk Arbejder Sanger og Musikerforbund.

Det indebærer en livlig og opbyggende kursusaktivitet, med samarbejde mellem både andre kor i Aalborg og resten af landet.  

Gennem DASOM deltager vi gerne i udenlandske stævner på nordisk og europæisk plan, hvilket betyder nogen rejseaktivitet.

Mange af de aktiviteter koret deltager i, må man være forberedt på at disse kan foregå på lejrskolevilkår.

Hvad synger vi så i HK-koret?
Næsten alt muligt. Danske sange, salmer og viser,
engelske spirituals, gospel samt nyere rytmisk musik.

Hjemkomsten fra Linz med guldmedalje