HK Koret Aalborg

1. maj 2011 og grill hos Kaj

Den 1. maj 2011 var første gang man fik etableret et 1. maj kor på ca 60 medlemmer til fælles koncert i Kildeparken. Korsangerne kom fra Vølund, FOA, 3F og HK-Koret.
Koret stod opstillet og startede med at synge Når jeg ser et rødt flag smelde, da fanerne startede med at komme ind på pladsen. og sang dereftger 6 af vores arbejdersange - gamle som nye.
En flok herlige unge mennesker var med til at give koncerten ekstra liv.

Der er også billeder fra sommerafslutningen med grill i Kajs have.